Make your own free website on Tripod.com


ANADOLU DENIZCILIK MESLEK LISESI
Home
SINIF LISTESI
GUNLUK
ADML
ADML TARIHCE
MEZUNLAR GUNU 2004/1
MEZUNLAR GUNU 2004/2
MEZUNLAR GUNU 2004/3

ADML TARIHCE

 

Okulumuzun bulunduğu alan 17.yy’da Kazancıoğlu bahçesi olarak bilinirdi. 16.yy’ın ikinci yarısında yüksek Amiral Kılıç Ali Paşa’nın deniz kıyısındaki evini, 17.yy ortalarında IV. Murat, kızı Kaya Sultan’a verir. Kaya Sultan’da kocası Melek Ahmet Paşa ile birlikte burada yaptıkları malikanede yaz aylarında otururlar.

 

Sultan III. Ahmet, Malikane’yi ve bahçesini damadı Vezir Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’ya verir. İbrahim Paşa’nın düzenlediği çıra yakılarak kutlanan “çırağan şenlikleri”nden dolayı bölgenin adı çırağan olarak kalmıştır.


Sultan III. Ahmet’in sık sık oturduğu Çırağan malikanesi 1730 Ayaklanması’ndan sonra bir süre boş ve bakımsız kalır. III. Ahmet’ten sonra tahta çıkan I. Mahmut, yaptırdığı eklerle bu yalıyı daha da genişletir.

 

Sultan Abdülaziz tarafından Çırağan Yalısı’nın yerine “saray yapma projesi” uygulamaya konulur. 17. yy’dan sonra sürekli yeni yapılarla donatılan Boğaziçi’nin bu özelliklerle yüklü noktası, 1863’te yapımına başlanan ve 1867’de tamamlanan Çırağan Sarayı’yla yeni bir kimliğe bürünmüştür. okulumuzun bulunduğu binaların bir kısmı Beşiktaş’tan Ortaköy’e kadar uzanan Çırağan Sarayı’nın ek binalarından
(Matbah-ı Amire ve İstabl-ı Amire binaları) birisidir. 1910 yılında çıkarılan Çırağan sarayı yangınından bu yapılarda üzerine düşen payı almıştır.


Cumhuriyet dönemine kadar ülkemizde ticaret gemilerine gemi adamı yetiştirecek kamuya ait bir okul yoktu. Yalnız 1909 yılında Kaptan Hamit Naci bey tarafından “Milli Ticareti Bahriye Kaptan ve Çarkçı Mektebi Alisi” adıyla açılan özel bir okul vardı. Azapkapı’da açılan sonra Üsküdar’a, 1927 yılından itibaren de Ortaköy’e nakledilen okulda yalnızca teorik dersler veriliyor, donanım yetersizliğinden dolayı uygulama yapılamıyordu.

 

1928 yılında Cumhuriyet hükümeti okulu Kaptan Hamit Naci Bey’den devralarak “Yüksek Deniz Ticaret Mektebi" adıyla yeniden açmış, öğretim programları yeniden hazırlanmış ve günün şartlarına göre modern donanım ile donatılmıştır. binaya yatakhane ve spor salonu eklenmiştir. Gemi adamı yetiştiren bu tesis daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmiştir.


1982 yılında yapılan Deniz Alaka ve Menfaatleri Yüksek Koordinasyon Kurulu’nun 3’üncü toplantısı sonunda alınan kararlara dayalı olarak, Yüksek Denizcilik Okulu’nun Tuzla’ya taşınmasıyla boşalan şu andaki bina ve tesislerde o dönemki adıyla Ortaköy Denizcilik Meslek Lisesi; “güverte” ve “gemi makinaları” bölümleriyle faaliyete geçmiş ve parasız yatılı öğrenci alımına başlanmıştır. 1983-1984 öğretim yılında okulumuz bünyesine “gemi elektroniği ve haberleşme” be “liman işletme” bölümleri  eklenmiştir.


Denizcilik mesleğiyle ilgili eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürürlükte bulunan ulusal ve uluslar arası denizcilik mevzuatı esaslarına göre gerçekleştirilmesi zorunluluğu sebebi ile 1985-1986 öğretim yılından itibaren okulumuzda bir kısım derslerin İngilizce verilmesi kararı alınmış eğitimin ilk yılı hazırlık olmak üzere toplam dört yıllık Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi’ne dönüştürülmüştür. Aynı yıl endüstriyel okullar projesi kapsamında güverte ve gemi elektroniği ve haberleşme bölüm atölyeleri günün şartlarında modern donanımla donatılmıştır.


1993 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nca denizcilik sektöründe yarım asırdan fazla işletmecilik ve yöneticilik yapmış olan merhum Ziya Kalkavan’ın adı okulumuza verilmiş, yeni ismiyle ; “Beşiktaş Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi” olmuştur.

1995-1996 öğretim yılından itibaren yatılılığın kaldırıldığı okulumuza; ilköğretim sonu yapılan “ortaöğretim kurumları seçme sınavı” sonucunda okulumuzu kazanan adaylar arasında yapılan mülakat ve beden yeterliliği sınavıyla “gündüzlü/karma”öğrenci alınmaktadır.

2001-2002 öğretim yılından itibaren kız öğrencilerin de alınmaya başlandığı okulumuz, ülkemizdeki ikinci köprü üstü simülatörüne (gemi benzetimine / sanal gemiye) kavuşmuştur.


Okulumuz tüm dünya denizciliğine kaliteli gemi adamı yetiştirmeye devam etmektedir.